Marie's

polaritet & Healing

Boken Sorgbearbetning  


Ett handlingsprogram för känslomässig

 läkning vid dödsfall, separationer och

 andra förluster.

Sorgbearbetning

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Känner du att livet inte riktigt är så som du önskar dig, bär du på händelser eller haft relationer som fortfarande påverkar dig negativt eller känner du att du helt enkelt inte mår bra? Då är SORGBEARBETNING något för dig.

Sorg kan vara så mycket mer än smärtan efter ett dödsfall eller en skilsmässa, det kan vara förlusten av ett djur, sjukdom, barn som flyttar hemifrån, pension, otrygg uppväxt, brist på tillit, att känna sig övergiven, ensam m.m.

Sorg är en naturlig reaktion av en förlust, men tyvärr har de flesta av oss lärt oss att hantera sorgen på ett intellektuellt sätt med fraser som "Tiden läker alla sår", "Var stark - för andras skull" eller "Ersätt förlusten". Detta märks även i bemötandet vi sörjande får efter en förlust, då det inte är ovanligt att få höra "Släpp taget" och visst skulle vi göra det om vi bara visste hur.


Sorg handlar inte om trasiga hjärnor utan om brustna hjärtan.

Förutom att titta på alla gamla föreställningar vi fått lära oss när det gäller sorg och sörjande tittar vi också på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen.

Därefter sätter vi ord på känslorna och kommunicera dessa, vilket leder till en känslomässig läkning av förlusten.

Smärtan försvinner och vi kan försonas med det förflutna, vilket innebär att vi får mer tillgång till de positiva och glada minnena.

Sorgbearbetning är ett välbeprövat handlingsprogram för dig som vill bearbeta smärtan som förlusten orsakat utan att bli analyserad, jämförd eller ifrågasatt.

Kursen kan genomföras i grupp eller individuellt och materialet vi använder oss av är utarbetat av Russel Friedman och John W James.