Marie's

polaritet & Healing

C © Titti AndellMitt namn är Marie Olofsson. 

Det jag brinner för är att på ett naturligt sätt ta till vara på kroppens enorma potential och fantastiska förmåga att läka sig själv.

För att komma till rätta med de problem du känner i din kropp, är det viktigt att hitta orsaken.Oftast finns den på det mentala planet.

Negativa händelser - både stora och små - lagras i våra celler och tar vi inte bort dessa minnen påverkar de oss genom hela livet.

Syftet med alla behandlingar är att åskådlig-göra den verkliga orsaken och tömma cellerna på dessa negativa minnen.

Hjärtligt välkomna! 

Mycket kärlek och värme till er alla!